Go Teranishi Takeshi Terashi

Deputy head


Sagae Takumi Search

Chief


Daichi Hirai Open daichi

Chief


Shuhei Inomata Inomata


Yoshito Ishikawa Yoshihito Ishikawa


Aya Moroda Sayaka Morota

 


Misaki Kino Kinomisaki


Chihiro Kumagai Chihiro Kumagai


Daichi Hibara Taichi Kuwabara


Yumeka 姚 Youmuka